Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Najciekawsza ozdoba wielkanocna”🐰🐑🐣

Osoby nagrodzone:

Kategoria klas 0 – 3

Maja Kizior oddział 0
Lena Staniszewska klasa1c
Alicja Anioł klasa 2b
Leon Holik klasa 1a – wyróżnienie

Kategoria klas 4 – 7

Jakub Drużkowski klasa 4b
Nikodem Krężołek klasa 5a
Oskar Radecki klasa 5a
Anna Ropek klasa 7a – wyróżnienie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 😊👏👏

Ogłoszenie wyników Gminnego Konkursu Fotograficznego TO ZDJĘCIE POPRAWI CI HUMOR

Dnia 19 marca 2024 roku rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny ph. To zdjęcie poprawi Ci humor.  Inspiracją do jego zorganizowania był Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa, z którego PSP nr 1 w Brzesku otrzymała wsparcie na zakup książek do szkolnej biblioteki.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci książką, promocja bibliotek, popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, zachęcenie do rozwijania fotograficznego hobby.

Zwycięzcami w kategorii klas 1 – 4 zostali:

I miejsce – Eliza Kraj kl. 1 PSP 1 w Brzesku
II miejsce – Jan Sumara kl. 3 PSP 3 w Brzesku
III miejsce – Emilia Gzyl kl. 1 PSP 3 w Brzesku
Wyróżnienie otrzymuje Marcelina Anioł kl. 2 PSP 1 w Brzesku.

Zwycięzcami w kategorii klas 5 – 8 zostali:

I miejsce – Julia Kura ZSP w Brzesku
II miejsce – Amelia Rudnik PSP w Buczu
III miejsce – Juliusz Madej PSP 1 w Brzesku
Wyróżnienie otrzymuje Miłosz Chudyba PSP w Szczepanowie.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku 04.04.2024r. o godz. 9:00.. Z opiekunami laureatów konkursu będziemy kontaktować się telefonicznie w poniedziałek 25.03.24.

Wszystkie zdjęcia będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie 04.04.24r.

Uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Regulamin szkolnego konkursu „Mam Talent”

Cele konkursu:

 • Popularyzacja działań artystycznych w szkole
 • Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 • Rozwijanie kreatywności uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Umożliwienie prezentacji swoich pasji

1.Szkolny konkurs „Mam talent” ma na celu prezentację talentów i uzdolnień naszych uczniów. Każdy uczestnik powinien więc pokazać swoje umiejętności w danej dziedzinie (a nie zaprezentować, czym się interesuje). Jury oceni w prezentacji przede wszystkim talent i umiejętności uczestnika, a nie jego wiedzę o wybranym hobby. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: odział „0” oraz klasy 1-3 i klasy 4-7.

2.Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, gra na instrumencie,, gimnastyka, sztuki walki ,sztuka iluzji oraz inne własne pomysły  🙂

3.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Występ może trwać maksymalnie 6 minut. Po pierwszym etapie (castingu) jury wybierze 10 finalistów, którzy zaprezentują (ten sam lub inny) swój występ w finale.

4.Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

5.Uczestnicy, którzy zgłoszą się do kategorii plastyka będą wykonywać swoją pracę w trakcie trwania konkursu.

6.Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie po przekazaniu organizatorom pisemnej karty zgłoszeniowej do 15 marca 2025 włącznie! Udział bez zgody rodzica nie jest możliwy. Karta zgłoszeniowa jest do odebrania u organizatorów.

7.W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, Wykonawca występuje z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.

8.Przy zgłoszeniu należy podać, co mają przygotować organizatorzy do danego pokazu (np. stoły, krzesła, materace, płyta z akompaniamentem, itp.).

9.Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według kolejności przyznanych numerów.

10.Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

11.Talenty uczestników oceniać będzie jury.

12.Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

13.Laureaci otrzymają nagrody oraz zaprezentują swój talent przed całą szkołą w finale.

Terminy:
casting 19.03.2024 -świetlica szkolna
finał 21.03.2024 – sala gimnastyczna

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: mgr Barbara Ćwioro,
mgr Judyta Kelner – Sukiennik

Szkolny Konkurs Plastyczny „Najciekawsza ozdoba wielkanocna”

CELE KONKURSU:

– propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi
– rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej
– stworzenie możliwości do indywidualnej oraz rodzinnej, grupowej działalności artystycznej, poprzez to rozwijanie zdolności, odkrywanie możliwości i pogłębienie więzi rodzinnych
– aktywne spędzenie czas wolnego – rozwijanie pasji i zainteresowań
– popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

REGULAMIN KONKURSU

Informacje ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III oraz IV-VII
 2. Organizatorem jest SU wraz z opiekunami oraz nauczyciel uczący plastyki PSP nr 1 w Brzesku
 3. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  I kategoria: oddział”0” oraz klasy I-III
  II kategoria: klasy IV-VII
 4. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora komisja.
 6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zasady konkursu:

 1. Forma prac: płaska, przestrzenna, do postawienia, do zawieszenia
 2. Ilość dostarczonych prac przez jednego uczestnika – 1 praca.
 3. Komisja przy ocenie prac weźmie pod uwagę: pomysł, oryginalność, estetykę.
 4. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

TERMIN KONKURSU:

Prace należy dostarczyć do dnia 21.03.2025 do opiekunów SU lub nauczyciela plastyki Pani Iwony Mika

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY To zdjęcie poprawi Ci humor

Regulamin GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO To zdjęcie poprawi Ci humor

Organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku

Cele:

 • zainteresowanie dzieci książką,
 • promocja bibliotek,
 • popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • zachęcenie do rozwijania fotograficznego hobby.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z klas I – VIII szkół podstawowych z gminy Brzesko.

Zasady konkursu:

 • Uczestnik wykonuje indywidualnie zdjęcie z książką w roli głównej wg własnego pomysłu, pamiętając o haśle przewodnim- To zdjęcie poprawi Ci humor,
 • Uczestnik wywołuje fotografię w formacie 13×18, na matowym papierze,
 • Uczestnik konkursu składa tylko 1 pracę,
 • Uczestnik do konkursu zgłasza wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcie, nienaruszające praw autorskich osób trzecich,
 • Uczestnik wcześniej nie publikował zgłoszonego do konkursu zdjęcia,
 • Uczestnik umieszcza w jednej kopercie pracę konkursową wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową i zgodą,
 • Uczestnik dostarcza pracę wraz z dokumentami do 15 marca 2024 roku do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku, ul. Głowackiego 57 (osobiście lub pocztą),

Złożenie pracy na konkurs oznacza równocześnie akceptację regulaminu konkursu.

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach (I – IV oraz V – VIII),
 • Prace bez dołączonej karty zgłoszenia z wymaganymi podpisami nie będą oceniane przez Komisję Konkursową,
 • Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia,
 • Z prac konkursowych zostanie zorganizowana wystawa w PSP 1 w Brzesku,
 • Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,
 • Wyniki zostaną opublikowane 22 marca 2024 roku na stronie internetowej PSP 1 w Brzesku,
 • Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe podczas spotkania w PSP 1, o którego terminie poinformujemy w późniejszym terminie.

  ZAŁĄCZNIKI:

Wyniki szkolnego konkursu kolęd i pastorałek dla klas 4-7

Kategoria zespoły wokalne:
I miejsce  Zespół z klasy 5b
II miejsce Zespół z klasy 4b
III miejsce Zespół z klasy 4a

Kategoria soliści:
I miejsce  Zofia Kordaś z klasy 5b i ex aequo Kornelia Świątkowska z klasy 7
II miejsce Natalia Matras z klasy 5 a
III miejsce Nikola Świątek z klasy 5a i ex aequo Hubert Buczak z klasy 4a
Wyróżnienia: Karolina Woda z klasy 4b Franciszek Bronkowski z klasy 4b Maja Nowak z klasy 4b

Kategoria instrumentalna:
I miejsce  Zespół z klasy 6
II miejsce Maja Węgrzyn z klasy 4 b i ex aequo Kornelia Dudek z klasy 7
III miejsce Maria i Magdalena Milewskie z klasy 4a

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim , którzy wzięli  udział w konkursie.

Uwaga – wyniki konkursu językowego!

Z przyjemnością zawiadamiamy o wynikach konkursu językowego
dla klas II-IV pn. MOJA PODKŁADKA NA BIURKO:

Miejsce I – ALEKSANDRA JACHNA (3c) oraz GERTRUDA PAJĄK (2b)
Miejsce II – KAROLINA MIDA (3c) oraz ZUZANNA TEKIELA (4a)
Miejsce III – MICHAŁ OLCHAWSKI (4b)

Serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!