Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2023 roku w obecności rodziców oraz społeczności szkolnej odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku. Uczniowie, elegancko ubrani prezentowali się bardzo wytwornie, wiedzieli, że to bardzo ważna chwila w ich życiu. 

Uroczystość przebiegła w podniosłej i miłej atmosferze.

Ślubowanie klas pierwszych

Trzynastego października uczniowie  klasy 1a i klasy 1b zostali włączeni do uczniowskiej braci PSP nr1. Na jesiennie udekorowanej sali, z gracją uroczystość  poprowadził Kornel Łoboda oraz Oliwia Ledzińska. W  części artystycznej  złożonej z licznych   wierszy  i piosenek o gotowości bycia uczniem, wystąpili odważnie pierwszoklasiści ze specjalnie wybranymi na tę okazję utworami  poezji i muzyki.

Po  wypowiedzeniu ważnych słów Ślubowania pierwszoklasiści w obecności Rodziców,  zostali  pasowani ołówkiem na uczniów  przez Pana Dyrektora Piotra Podłęckiego.

W  klasach odbyły się poczęstunki, wspaniale  przygotowane przez rodziców. Nie zabrakło i szkolnych  prezentów dla najmłodszych uczniów (rożków obfitości, biretów).

I jak tu nie chodzić do takiej szkoły..? Oby ta szczera radość bycia prawdziwym uczniem towarzyszyła pierwszoklasistom przez długie osiem lat nauki.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej podczas akademii zostały złożone również życzenia dla całego grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji. Pan dyrektor powiedział o ważnej roli nauczyciela w kształtowaniu młodego pokolenia. Nagrodzonym nauczycielom wręczył pamiątkowe dyplomy.

Ślubowanie pierwszoklasistów

13 października br to wyjątkowy i pełen wrażeń dzień dla wszystkich pierwszaków z naszej szkoły –  uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia.

W tym dniu uczniowie z klas 1 po raz pierwszy stanęli przed publicznością naszej szkoły i dzielnie zaprezentowali.

Przewodniczący szkoły powitał wszystkich zebranych na uroczystości, a następnie zabrał głos pan dyrektor Piotr Podłęcki.

W tym dniu uczniowie po raz pierwszy zaprezentowały swoje umiejętności przed społecznością szkolną. Po burzy oklasków, w galowych strojach, w przepięknych biretach na głowach pierwszaki błysnęły talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, wyraźnie wyrecytowane wiersze i przepiękny taniec z chustami to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. W podniosłej atmosferze ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania również Rodzice obiecali, że będą wspierać swoje dziecko, kochać je i szanować oraz pamiętać o tym, że każdy ma prawo do błędu. Dyrektor przyjął dzieci do grona społeczności szkolnej poprzez symboliczne pasowania na ucznia. ,,Pasuję Cię na ucznia”- mówił pan dyrektor, dotykając ołówkiem- jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego życzyli pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniali o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Następnie wychowawczyni klas wręczyły dzieciom pamiątkowe medale i dyplomy.

 Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie i zorganizowali ,,słodki” poczęstunek.