Święto Szkoły 2019

„Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Pyta poeta, a my odpowiadamy wiele, wiele dróg i jeszcze więcej ścieżek”.

To fragment scenariusza Święta Patronki Szkoły – Królowej Jadwigi. W dniu dzisiejszym świętowaliśmy szesnastą rocznicę nadania imienia Królowej Jadwigi Publicznemu Gimnazjum Nr 1 obecnie Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzesku. Jest to kontynuacja tradycji gdyż mieszcząca się kiedyś  w murach budynku szkoła żeńska miała właśnie Jadwigę za swoją patronkę. Życie, działalność i troska królowej o edukację są bliskie misji szkoły zawartej w słowach: PRAWDA, NAUKA, PRACA.

W czasie dzisiejszej uroczystości podsumowaliśmy pracę gimnazjum funkcjonującego od 01.09.1999r. i kończącego swoją działalność w czerwcu 2019 roku. 20 lat działalności szkoły przedstawiono w prezentacji multimedialnej podkreślając, że jest to jedynie wielki , wręcz telegraficzny skrót efektów naszej  wytężonej i owocnej pracy.

W trakcie imprezy odbyło się również przekazanie przez uczniów gimnazjum młodszym kolegom symbolu władzy uczniowskiej – klucza do szkoły. Były również przesłania starszych kolegów, królowej, były podziękowania dla nauczycieli, którzy wielu rocznikom gimnazjum pomogli przejść kruchy most nad rwącą rzeką wiedzy. Były podziękowania dla królowej Jadwigi za 16 letnią opiekę i zapewnienie, że w naszej pamięci zostaną tylko miłe, radosne chwile, do których wracać będziemy często, bo czar wspomnień ma swoją moc i siłę, bo:

 „Wszystko się kończy i często przemija
I sen się kończy i cudowne marzenia
Lecz jest coś w życiu, co nigdy nie mija
A tym są miłe wspomnienia!”

Na koniec dyrektor szkoły pan P.Podłęcki wręczył dyplomy i upominki tegorocznym laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych. Głos zabrali również  goście, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie ,przybyli do szkoły  i uświetnili swoją obecnością  naszą uroczystość: zastępca Burmistrza Brzeska pan Grzegorz Brach, były dyrektor szkoły pan Franciszek Brzyk, przedstawicielka Rady Rodziców pani Aneta Szczupak oraz emerytowani nauczyciele.

zdjęcia