Pamiętamy!

13 grudnia  2020 r obchodzimy  Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 roku  na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL wprowadzono stan wojenny. Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, wprowadziły m.in.

  • godzinę milicyjną (do maja 1982),
  • zawiesiły działalność organizacji społecznych i związków zawodowych
  • zmilitaryzowano główne działy gospodarki,
  • zakazano zmian miejsca pobytu,
  • wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym.
  • zamknięto kina, teatry, muzea i biblioteki

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.
W trakcie jego trwania internowano łącznie 10131 działaczy związanych z „Solidarnością” a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

13 grudnia  upamiętniamy wszystkich, którzy oddali życie i zdrowie za niepodległość naszego kraju oraz swobód narodowych i obywatelskich.

Pociesz Jezu kraj płaczący
Zasiej w sercach prawdy ziarno
Siłę swoją daj walczącym
Pobłogosław „Solidarność”.
Więźniom wszystkim daj wytrwanie
Pieczę miej nad rodzinami
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami. (Andrzej Borzęcki, „Pociesz Jezu”)

Koleżanki i koledzy!

Ze względu na ową niecodzienną sytuację oraz potrzebę odpowiedzialnych zachowań,  akcje charytatywne typu  Góra Grosza 2020 czyli zbiórkę groszówek oraz zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt  „Od nas paczka dla zwierzaczka” przeprowadzimy po powrocie do szkoły.

Z pozdrowieniami
Samorząd Uczniowski