Ślubowanie pierwszoklasistów

13 października br to wyjątkowy i pełen wrażeń dzień dla wszystkich pierwszaków z naszej szkoły –  uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia.

W tym dniu uczniowie z klas 1 po raz pierwszy stanęli przed publicznością naszej szkoły i dzielnie zaprezentowali.

Przewodniczący szkoły powitał wszystkich zebranych na uroczystości, a następnie zabrał głos pan dyrektor Piotr Podłęcki.

W tym dniu uczniowie po raz pierwszy zaprezentowały swoje umiejętności przed społecznością szkolną. Po burzy oklasków, w galowych strojach, w przepięknych biretach na głowach pierwszaki błysnęły talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, wyraźnie wyrecytowane wiersze i przepiękny taniec z chustami to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. W podniosłej atmosferze ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania również Rodzice obiecali, że będą wspierać swoje dziecko, kochać je i szanować oraz pamiętać o tym, że każdy ma prawo do błędu. Dyrektor przyjął dzieci do grona społeczności szkolnej poprzez symboliczne pasowania na ucznia. ,,Pasuję Cię na ucznia”- mówił pan dyrektor, dotykając ołówkiem- jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego życzyli pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniali o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Następnie wychowawczyni klas wręczyły dzieciom pamiątkowe medale i dyplomy.

 Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie i zorganizowali ,,słodki” poczęstunek.