Wyniki konkursu plastycznego „BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM”

Miło nam poinformować, że na konkurs wpłynęło dużo prac plastycznych. Przemyślanych, zgodnych z tematem konkursu i ciekawie wykonanych. Jury konkursu miało więc nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców :

Klasy starsze:
I miejsce – Ania Ropek    klasa 5a

Klasy młodsze
I miejsce
Aleksandra Jachna       klasa  1c
Hanna Czernecka         klasa  2a
II miejsce
Aleksander Wolsza     klasa 2a
Jakub Drużkowski       klasa 2b
III miejsce
Zuzanna Tekiela         klasa 2a
Nikola Gagatek           klasa 1b

W kategorii prace przestrzenne

I miejsce;
Zuzanna Zawierucha             klasa 1c
Martyna Nowak                     klasa 4a

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Odblaskowa Szkoła

W cyklu zajęć edukacyjnych uczniowie 2a zapoznali się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, a w szczególności  z bezpiecznym poruszaniem się pieszego. W ramach zajęć plastycznych wykonali poznane znaki ostrzegawcze, informacyjne,  zakazu oraz nakazu. Wszystkim dzieciom ogromną radość przyniosły zajęcia, na których samodzielnie wykonali makiety jezdni,  a następnie odegrali ruch uliczny. Nie zabrakło również zabaw i prezentacji  z wykorzystaniem odblasków oraz gier edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem na drodze.

System szkolnictwa w Wielkiej Brytanii

System obowiązkowej edukacji w Wielkiej Brytanii obejmuje szkołę podstawową i średnią. Dzieli się na cztery poziomy nauczania Key Stage 1,2,3,4 (lub Level A,B,C,D w Szkocji). Obejmuje trzy etapy: Primary School – szkoła podstawowa, Secondary School – szkoła średnia, Further Education – dalsza edukacja pomaturalna. I osobno szkoła wyższa – Higher Education.

Rok szkolny dzieli się na trzy części (trymestry). Trymestr jesienny – wrzesień do grudnia, trymestr wiosenny – styczeń do kwietnia i trymestr letni – kwiecień do lipca. W połowie każdego trymestru uczniowie mają tygodniowe ferie. Zajęcia odbywają zazwyczaj w systemie lekcyjnym, od godziny 9 do 15. Około południa jest przerwa obiadowa, podczas której można dziecko zabrać do domu. Przedmioty obowiązkowe w szkołach UK, to język angielski, matematyka i przyroda. Przedmioty dodatkowe to: historia, geografia, sztuka, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne, języki obce oraz religia.

Uczniowie zobowiązani są do noszenia mundurków. Każda szkoła ma swój kolor i swoje logo naszyte na swetrze, bluzie, marynarce.

System szkolnictwa w Niemczech

Obowiązek szkolny w Niemczech dotyczy dzieci w wieku od 6. do 18. roku życia. Edukacja w tym kraju jest całkowicie bezpłatna. System edukacji w Niemczech wymaga od uczniów podjęcia decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej stosunkowo wcześniej. Już w wieku 10 lat, po ukończeniu podstawówki, która trwa 4 lata (wyjątek stanowi Berlini Brandenburgia, gdzie uczniowie uczęszczają do podstawówki sześć lat),  szkoła wydaje opinię na temat zdolności dziecka, która może decydować o tym, w jakiej placówce będzie kontynuowało edukację. Do wyboru są szkoły główne (Hauptschule- przeznaczona jest dla tych uczniów, którzy podczas nauki w podstawówce nie osiągali wysokich wyników. W zależności od landu trwa ona 5 lub 6 lat i umożliwia przygotowanie do edukacji zawodowej), realne (Realschule, czyli szkoła realna, przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą udać się na praktykę w różnych dziedzinach gospodarki, np. służbach publicznych, rzemiośle, przemyśle czy handlu. Trwa ona przez 5-6 lat) i ogólnokształcące (Gymnasium – trwa 9 lat i przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów, kończy się egzaminem maturalnym). Zdanie rodziców i ucznia jest brane pod uwagę, ale nie zawsze ma wpływ na ostateczną decyzję. Wybór odpowiedniej szkoły determinuje całą przyszłość ucznia. Gesamtschule, czyli szkoła zbiorcza to połączenie powyższych typów szkół. Występuje ona tylko w niektórych landach. Podstawą szkolnictwa zawodowego jest system dualny. Polega on na tym, że uczniowie uczęszczają do szkoły przez trzy lata (Berufsschule – szkoła zawodowa),  a następnie są przyuczani do zawodu bezpośrednio na stanowisku pracy. Otrzymują oni również normalne wynagrodzenie.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Niemczech, różni się w zależności od landu. Niektóre dzieci zaczynają naukę już pod koniec lipca lub sierpnia, a inne – w połowie września. Podobnie sytuacja wygląda z wakacjami. Podczas gdy w Polsce dzieci cieszą się dwoma miesiącami wolnego, od końca czerwca do końca sierpnia, w Niemczech przyjęto system zmianowy, podobny do polskich ferii zimowych. Oznacza to, że niektóre landy rozpoczynają wakacje pod koniec czerwca, zaś inne dopiero pod koniec lipca, ale wszędzie trwają one około 6 tygodni. Wszystko to ma na celu uniknięcie obciążenia hoteli, biur podróży oraz korków na autostradach. Niemieccy uczniowie, w zależności od landu, oprócz ferii zimowych i letnich, mogą również cieszyć się przerwą jesienną, która przewidziana jest na październik lub listopad oraz feriami zielonoświątkowymi, mającymi miejsce w maju i czerwcu. W tym przypadku również istnieją pewne nieścisłości – niektóre kraje związkowe w ogóle nie przewidują ferii jesiennych i zielonoświątkowych

W Niemczech istnieją dwa różne systemy ocen. Pierwszy to oceny od jeden do sześciu. Jedynka oznacza bardzo dobry, sześć – niedostateczny. Ocena cztery lub gorzej oznacza niezaliczenie egzaminu. Jest to najczęściej stosowany system w Niemczech. Jest stosowany   w szkołach od klasy pierwszej do dziesiątej, a także w koledżach i na uniwersytetach. Dodatkowo oceny te mogą być zdywersyfikowane poprzez dodawanie części dziesiętnych.