15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki

Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem “The Dot”. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Opowiastka zawarta w “The Dot” stała się inspiracją dla wielu nauczycieli i tak w 2008 roku powstał “Międzynarodowy Dzień Kropki”. Ta inicjatywa ma  na celu pobudzać kreatywność, pomysłowość uczniów, zachęcać ich do tworzenia i dobrej zabawy. Bo niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakiś talent, czasami głęboko ukryty. 15 września odkrywamy i pokazujemy  swoje  talenty!

Koleżanki i koledzy!

Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt odblasku pt. „Odblaskowo czyli bezpiecznie  i kolorowo”

Regulamin konkursu na projekt odblasku pt. „Odblaskowo czyli  bezpiecznie  i kolorowo”

I. Cele konkursu:

 • kształtowanie  właściwych nawyków niezbędnych do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym
 • kształtowanie postaw społecznych ; pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych
 • rozbudzanie wyobraźni plastycznej, ekspresji  i kreatywności uczniów

II. Wymagania konkursowe;

 • Format A3, technika dowolna
 • Wymiary prac przestrzennych nie większe od formatu A3
 • Imię i nazwisko oraz klasa wykonawcy pracy plastycznej

III. Kryteria oceny:

 • Praca plastyczna musi odzwierciedlać temat i cele konkursu czyli musi być projektem odblasku.
 • Oceniana będzie pomysłowość oraz estetyka prac.
 • Przy wykonaniu prac dopuszcza się pomoc osób dorosłych w przypadku klas 0, I –III.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
 • Organizatorzy nie zwracają przekazanych na konkurs prac.
 • Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria wyłoni najpiękniejsze projekty  w kategoriach:

1.Oddział 0, klasy I-III
2.Klasy IV-V
3.Klasy VI-VIII

 • Prace należy złożyć  do: 15.10.2022 do wychowawców klas
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 18.10.2022
 • Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

3 czerwca to Dzień Savoir-Vivre

Święto mające na celu propagowanie grzeczności obyczajowej jako elementu kultury społecznej. W tym dniu pamiętamy o wszystkich dobrych radach dotyczących kultury zachowania w życiu codziennym. Ale stosujemy je każdego dnia. Pamiętajcie!

„Kiedy jesteś dobrze wychowany, wszędzie jesteś mile widziany!”

31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Bo jedynym właściwym działaniem, mającym na celu interes społeczny, jest promowanie rzucania palenia oraz niepalenie, zarówno zwykłych papierosów, jak i wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi, jakimi są papierosy elektroniczne.

W szkole przygotowano stosowne gazetki i informacje, zawierające również prace uczniów klasy 2b, którzy realizowali Program „Nie pal przy mnie proszę”

„Zgodnie twierdzą starsi i  młodzi:
Palenie  również na kieszeń szkodzi!

Samorząd Uczniowski