Góra Grosza startuje w naszej szkole!

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w naszej szkole od dnia 01.11.2022 do 31.01.2023r. Każda chętna klasa  zbiera groszówki, które pod koniec stycznia  przeliczy i usypie szkolną, wielką Górę Grosza.

Przyłączcie się i razem usypmy Górę Grosza!