🇵🇱 Święto Niepodległości 🇵🇱

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać.
Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie.
(Jan Paweł II)

Jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi uroczyście obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

11 listopada – to okazja do przypomnienia tragicznych losów naszej ojczyzny, jej drogi do odzyskania upragnionej wolności, do wskrzeszenia w pamięci ludzi, którzy o nią walczyli oraz budowania świadomości, że  „wolność” stale trzeba zdobywać.

W podniosły nastrój tego dnia wprowadziła nas akademia o tematyce patriotycznej pt. „To jest Polska…”, w której wzięli udział uczniowie klas: 3b, 5a, 6a oraz chór szkolny. Odświętne stroje, biało – czerwone kotyliony, wspólny śpiew „Mazurka Dąbrowskiego”, który odbył się w ramach akcji „Szkoła do Hymnu” o godz. 11.11 –  to nasz sposób na uczczenie 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W ramach Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa szkoła” przy udziale uczniów klas 4a i 6a został nagrany filmik pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Działania zaczęły się najpierw od opracowania pomysłu i scenariusza, następnie sporządzenia listy  rekwizytów i przygotowania sprzętu poprzez udział w warsztatach, na których można było sprawdzić swoje predyspozycje i talent aktorski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i zachęcamy do obejrzenia efektów wspólnej pracy.