Akcja ZNICZ

znicz

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz
z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej,

która stanowi o przyszłości i wielkości narodu”. (Jerzy Waldorff)

                                                             

Pamiętamy o tych, którzy swoje życie oddali za to abyśmy w pokoju mogli się uczyć, pracować i żyć. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki zniczy , które zapalimy  na grobach żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość. Znicze należy przynosić do pani pedagog do dnia 28.10.2022.