Gminny konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych

W naszej szkole miało dzisiaj miejsce niezwykłe wydarzenie. Przedstawiciele społeczności uczniowskich z 10 szkół podstawowych  z całej naszej gminy wzięli udział w konkursie sprawdzającym wiedzę o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Łącznie o podium walczyło 30 osób i wszyscy uczestnicy, jak się później okazało, byli świetnie przygotowani. Ponieważ poziom był bardzo wyrównany, jury postanowiło nagrodzić aż 8 osób. Byli to następujący uczniowie:

I miejsce:

Julia Lipka (PSP Nr 2 w Jadownikach)
Bartosz Szczepański (PSP Nr 1 w Brzesku)
Kamila Staszel – Łatas (PSP Nr 3 w Brzesku)
Oliwia Wanat  (PSP Nr 2 w Jadownikach)

II miejsce:

Marcel Jakubas (PSP Nr 3 w Brzesku)
Magdalena Kaczor (ZSP w Brzesku)

III miejsce:

Amelia Małek  (ZSP w Brzesku)
Szymon Pawlik (PSP w Mokrzyskach)

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Konkurs fotograficzny „MIEJSCA PAMIĘCI”

„Nie martwcie się tym, że nasze usta zamilkły,
przecież nasze groby będą wam mówić o umiłowaniu ojczyzny”.

Konkurs fotograficzny
„MIEJSCA PAMIĘCI”

związane z I wojną światową
w gminie Brzesko

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu są nauczycie PSP nr 1 w Brzesku: Małgorzata Kołodziej – Siciarz, Małgorzata Grabarz

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesku.

3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie lokalnych miejsc pamięci związanych  z I wojną światową znajdujących się w gminie Brzesko poprzez fotografię.

4. Cele konkursu:

– promowanie miejsc pamięci w Brzesku i okolicach (np. pomniki, cmentarze wojenne, tablice, obeliski, obiekty i miejsca związane z działaniami wojennymi itp.)

– zachęcanie do okrywania na nowo miejsc ważnych dla mieszkańców miasta i okolic,

– rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią regionu

– popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

– prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

– każdy uczestnik może zgłosić do 2 prace.

– format prac: odbitki kolorowe lub czarno – białe, rozmiar 21×15

– do zdjęcia należy samodzielnie wykonać ozdobną ramkę, według własnego pomysłu  oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

5. Miejsce i termin składania prac:

 – prace należy dostarczyć do p. M. Kołodziej – Siciarz do dnia 3 listopada 2022r. do godz. 13.00

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
– prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
– charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami, oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny (zdjęcia oraz ramki).

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: oraz wyeksponowane na wystawie (korytarz na parterze)

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

10. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.

11. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)

„Pępek świata”

Uczniowie z klas 6 i 8 obejrzeli dzisiaj spektakl poruszający problem egoizmu, a także braku szacunku.

Zobaczyliśmy wiele różnych scen z życia głównej bohaterki – Karoliny. Pozornie kilka przedstawionych sytuacji nie ma ze sobą nic wspólnego … lecz pozory mylą. Wspólny element to EGOIZM, który adekwatnie określa zachowanie nastolatki.  Historia przepełniona humorem,  pokaże jak egoista traktuje innych i jak postrzegany jest przez rówieśników. Młodzież powinna zrozumieć, że warto patrzeć na drugiego człowieka, bo zdecydowanie ułatwia to funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zapraszamy do udziału w prezentacji „Jesienne stoliki”

jesień

Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna.

Nazłociło się liści,
Że koszami wynosić,
A trawa jaka bujna,
Aż się prosi, by kosić…

Julian Tuwim – Strofy o późnym lecie

 1. Prezentacja  „Jesienne stoliki” przeznaczona jest dla wszystkich, chętnych  klas w szkole.
 2. Celem prezentacji jest:
  Kształtowanie umiejętności odkrywania w życiu codziennym wartości estetycznych dotyczących jesieni w jej różnych aspektach
  Wykorzystanie  inwencji twórczej , własnych pomysłów i kreatywności  w ekspozycji darów jesieni
  Promowanie zdrowego  sposobu odżywiania wykorzystującego dary polskiej jesieni
  – Integrowanie zespołów klasowych poprzez wspólna pracę.
 3. Termin prezentacji – 19.10.2022r. Zgłoszenie udziału do 17.09.2022 do pani pedagog.
 4. Każda z klas przygotowuje jesienny stolik w swojej sali lekcyjnej.
 5. Rodzice dzieci nie biorą udziału w przygotowaniu stolików na terenie szkoły.
 6. Stolikom zostaną zrobione zdjęcia, które zamieścimy na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału i życzymy dobrej zabawy!

Teatralny poranek z Andersenem

Spotkanie z teatrem i żywym słowem jest nieodłącznym elementem rozwoju kulturalnego i społecznego dzieci. Dlatego kiedy nadarza się okazja, ochoczo uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych. Tym razem na scenie zawitały postaci z najbardziej znanych utworów H. Ch. Andersena. Kolorowe kostiumy, muzyka i ekspresyjna gra aktorów przeniosły naszych uczniów do świata „Calineczki”, „Królowej Śniegu”, „Brzydkiego Kaczątka” czy „Ołowianego żołnierzyka”.

Z twarzy dzieci nie schodziły uśmiechy. Możliwość współtworzenia akcji poprzez dialog z aktorami i wspólnie śpiewane piosenki uczyniły spektakl wyjątkowo atrakcyjnym dla młodego odbiorcy.